Počet položek: 0 0,00 CZK

Návod na používání žebříků

1.      Základní doporučení

Žebříky, které  jsou od výrobce vybaveny stabilizační patou, dodáváme z transportních důvodů v takovém provedení, že tato pata je demontovaná.  Před prvním použitím je nutné ji namontovat!

Žebříky jsou konstruovány pro určitý typ namáhání. Nelze je tedy používat jako závěsné nebo k přemostění!

Příčky žebříků jsou testovány na mezní zatížení 150 kg. Po žebříku nesmějí být vynášena/snášena břemena přesahující hmotnost 15 kg.

Pokud jste si zakoupili univerzální (kloubový) žebřík, pamatujte na to, že klouby jsou testované na zatížení 150 kg na pár. V žádném případě je nepřetěžujte. Těmto kloubům nesvědčí přílišná prašnost, písek atd., které mohou znemožnit jejich správnou funkci.

Pokud jste si zakoupili žebřík z programu Hailo-ProfiStep, je u žebříku přiložen schematický nákres jak provést montáž pohyblivé stabilizační paty. Tyto žebříky jsou určené jako tzv. svahové žebříky a jsou schopné vyrovnat výškový rozdíl +/- 15 cm.

U žebříků, které nabízejí schodišťovou úpravu je třeba dbát na správné uchycení pohyblivého spojení k nosné příčce.  Obecně lze takto vyrovnávat výškový rozdíl asi 1 metr.

Pokud jste si zakoupili kombinaci žebřík – lešení, upozorňujeme Vás, že plošinu je možno zatížit až po zajištění bočními stabilizačními vzpěrami a lešení musí stát na zpevněném podkladu. Plošinu nikdy nepřetěžujte a nemontujte ji výše než umožňují plastové omezovače! Porušujete tím pravidla bezpečnosti práce a snižujete i stabilitu a nosnost konstrukce!

Ü  V případě používání žebříku v nezpevněném terénu (zahrada) doporučujeme objednání přídavných stabilizačních  hrotů. Pro další specifické požadavky na používání žebříků Vás odkazujeme na naší nabídku příslušenství. Kompletní nabídku najdete na naší internetové adrese www.zebriky.cz 

2. Bezpečnost dbejte základních pokynů uvedených na piktogramech (nálepka na boku)

Každý vícedílný žebřík má samolepící etiketou označenu poslední příčku ( Letzte Standsprosse nebo nálepku STOP) , kterou můžete použít. Nikdy nestoupejte výše!  Pokud by snad tato nálepka chyběla, platí pravidlo, že můžete vystoupat 80 cm od horního okraje žebříku!

Všichni výrobci jejichž žebříky nabízíme výslovně zakazují jakékoliv konstrukční úpravy žebříků!

Dodržujte vždy předepsaný úhel sklonu 75o a nestavte žebřík na mokré a mastné plochy!

Při výstupu na plošinu by měl žebřík přesahovat minimálně 110 cm nad okraj nástupní/výstupní plošiny!

Na žebříku smí být současně pouze jedna osoba!

Na žebříku je zakázáno pracovat s pneumatickými zařízeními nebo řetězovými pilami!

Před vstupem na žebřík  zkontrolujte neporušenost zajišťovacích popruhů (pokud je jimi žebřík vybaven) a u výsuvných dílů zajištění polohy bezpečnostním zachytávačem=zámkem!

Vyvarujte se dotyku žebříku s předměty, které jsou připojeny na elektrický rozvod!

Podle nařízení vlády NV 362/2005 podléhají žebříky používané pro profesionální nasazení povinnosti pravidelných revizi. Tuto revizi jsem schopni pro Vás za úplatu provést, popřípadě poskytnout informace jak postupovat. Pro tento případ nás kontaktujte na : servis@contia.cz, tel.387 319 943-4.

Pokud používáte přídavné příslušenství, dbejte prosím následujících pokynů.

Nášlapná plošinka typ 9001 je určena pouze pro trojdílné kombinované žebříky a dvojdílné štaflové žebříky. Nikdy ji nepoužívejte na příložném nebo dvoudílném výsuvném žebříku, kde hrozí nebezpečí ztráty stability a následně pádu! Pro tyto žebříky je určena plošinka 9001-2.

Pokud používáte teleskopický odstup typ 9004, prodlužovací nohu 9957, bezpečnostní hroty 9005 musíte vždy dbát na pevné spojení tohoto příslušenství s konstrukcí žebříku. Všechny šroubové spoje musí být dokonale utažené. V opačném případě hrozí ztráta stability!

V případě, že používáte spojovacích desek, typ 9007, k úpravě kombinovaného žebříku na schodišťový, musí být vždy použity oba páry spojovacích desek. V opačném případě není konstrukce žebříku dostatečně stabilní!