Počet položek: 0 0,00 CZK

Informace o používání žebříků

Základní doporučení

Žebříky, které jsou vybaveny stabilizační patou, dodáváme z transportních důvodů tak, že tato pata je demontovaná. Před prvním použitím je nutné ji namontovat!

Žebříky jsou konstruovány pro určitý typ namáhání. Nelze je tedy používat jako závěsné nebo k přemostění! Příčky žebříků jsou testovány na mezní zatížení 150 kg. Pokud na žebříku manipulujete s těžkými předměty je nutné dbát na to, aby tato hodnota nebyla překročena!

Pokud jste si zakoupili univerzální (kloubový) žebřík, pamatujte na to, že klouby jsou testované na zatížení 120 kg na pár. V žádném případě je nepřetěžujte. Těmto kloubům nesvědčí přílišná prašnost, písek atd., které mohou znemožnit jejich správnou funkci. V tomto případě nelze uznat záruku z důvodů nesprávného používání.

V nerovném terénu Vám poslouží i kombinované profi žebříky HAILO MasterStep plus typ 93..nebo 94.., jejichž pohyblivá pata je schopna vyrovnat výškový rozdíl +/- 15 cm. Nižší varianty tohoto žebříku 9306-09 lze použít i jako schodišťový s tím, že kloub štaflí je možné přesouvat po jednotlivých příčkách a lze tak vyrovnat výškový rozdíl asi 1 metr.

Pro další specifické požadavky na používání žebříků Vás odkazujeme na naší nabídku ve skupině Příslušenství k žebříkům.

Bezpečnost
Dbejte základních pokynů uvedených na piktogramech (nálepka na boku žebříku).

Všechny vícedílné žebříky májí samolepící etiketou označenu poslední příčku (např. Letzte Standsprosse nebo nálepku STOP) , kterou můžete použít. Pokud by snad tato nálepka chyběla, platí pravidlo, že můžete vystoupat nejvýše na 5. příčku od shora. Nikdy nestoupejte výše!

Pokud používáte žebřík jako opěrný, dodržujte vždy předepsaný úhel sklonu 75° a nestavte žebřík na mokré a mastné plochy! Při dodržování předepsaný úhlu sklonu vám pomůže následující tabulka, která napovídá přibližnou vzdálenost paty žebříku určité délky od stěny při úhlu opření 70-75°.

Délka žebříku L(m)
Odstup A (m)
Opěrná výška B(m)
Pracovní výška (m)
3
1,0
2,8
3,8
3,5
1,2
3,3
4,3
4
1,4
3,8
4,8
4,5
1,5
4,2
5,2
5
1,7
4,7
5,7
5,5
1,9
5,2
6,2
6
2,1
5,6
6,6
6,5
2,2
6,1
7,2
7
2,4
6,6
7,7
7,5
2,6
7,0
8,1
8
2,7
7,5
8,6
8,5
2,9
8,0
9,1
9
3,1
8,5
9,6
9,5
3,2
8,9
10,0
10
3,4
9,4
10,5

Výrobce výslovně zakazuje jakékoliv konstrukční úpravy žebříků jako nastavování, navazování, vrtání otvorů do profilů atd.!

Před vstupem na vícedílné žebříky zkontrolujte neporušenost zajišťovacích popruhů (pokud je jimi žebřík vybaven) a u výsuvných dílů funkčnost zajištění polohy bezpečnostním zámkem.

Vyvarujte se dotyku žebříků s předměty, které jsou připojeny na elektrický rozvod.

Pokud používáte Příslušenství k žebříkům, dbejte prosím následujících pokynů.

V případě používání žebříku v nezpevněném terénu (zahrada) doporučujeme objednání přídavných stabilizačních hrotů 9005 nebo 9008.

Nášlapná plošinka vnější typ 9001 je určena pouze pro trojdílné kombinované žebříky a dvojdílné štaflové žebříky. Nikdy ji nepoužívejte na příložném nebo dvoudílném výsuvném žebříku, kde hrozí nebezpečí ztráty stability a následně pádu! V tomto případě Vám doporučujeme plošinku vnitřní typ 9001-2.

Pokud používáte teleskopický odstup typ 9004, musíte jej vždy pevně spojit s konstrukcí žebříků ve všech 4 bodech. V opačném případě hrozí ztráta stability! Totéž platí při montáži přídavných koleček 9003 . V tomto případě je navíc nutné upravit (zaříznout) délku závitnice. Profily žebříků mají různou šířku a úchyt je upraven na připevnění na nejširší profil. U úzkých profilů může přečnívající část znemožnit funkci koleček.

V případě, že se rozhodnete použít spojovacích desek, typ 9007, k úpravě kombinovaného žebříku na schodišťový, musí být vždy použity oba páry spojovacích desek! V opačném případě není konstrukce žebříku dostatečně stabilní. Tyto desky můžete použít jako řešení, když potřebujete žebříky spouštět např. do studny. Zajišťovací zámky žebříků nejsou konstruovány na zatížení v tahu a tak hrozí, že se vícedílný žebřík rozpadne a Vy přijdete o jeho spodní část.

Potřebujete poradit ? Informace o používání žebříků

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš email
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací